سيستم هاي مديريتي ،تعالي، كيفيت،منابع انساني
بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد...

اطلاعیه فروشگاه

بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد . . .

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
آموزش نحوه تدريس يا پرزنت موفق و سيستم ارزيابي عملكرد ويژه مدرسين و افرادي كه پرزنت مي نمايند 7,000 تومان
فرمت خود ارزيابي به روش پرفروما بر اساس مدل INQA 5,000 تومان
چک لیست بازاریابی 5,000 تومان 4,750 تومان
ارتباط بين زير معيار و نكات راهنما در نتايج مدل INQA 5,000 تومان
مجله هاروارد بیزنس ریویو-ماه می 2015 50,000 تومان 35,000 تومان
مديريت تحويل 2,000 تومان
كاملترين پاورپوينت برنامه ريزي استراتژي 5,000 تومان
—مديريت پروژه فناوري اطلاعات (Information Technology Project management) 5,000 تومان
مدل ارزیابی فرهنگ سازمانی 6,000 تومان
فايل حل شده يك مثال در نرم افزار AMOS آموس 10,000 تومان
نسخه کامل مجله Harvard Business Review -نوامبر 2015 25,000 تومان 17,500 تومان
اصل و ترجمه مقاله (پیشبینی های فناوري و تغییرات اجتماعي) 10,000 تومان
گزارش بازرسی جوش( Welding Inspection Report) 5,000 تومان 4,500 تومان
گزارش بازرسی چشمی جوش ( Welding Visual Inspection Report) 5,000 تومان 4,500 تومان
گزارش بازرسی شاقولی (INSPECTION REPORT FOR PLUMBNESS) 5,000 تومان 4,500 تومان
صورتجلسه بازرسی مونتاژ و جوش (MOM Of Fit -Up & Welding ) 5,000 تومان 4,500 تومان
گزارش بازرسی مضرس کردن و پد گذاری(INSPECTION REPORT FOR CHIPPING AND PADDING 3,000 تومان 2,700 تومان
گزارش دانسيته خاك (ASTM D1556 ) Field Density Test Report 3,000 تومان 2,700 تومان
گزارش آزمایش مایعات نافذ (Liquid Penetrant Test Report) 5,000 تومان 4,500 تومان
گزارش تست چسبندگی رنگ (Paint Adhesion Test Report) 3,000 تومان 2,700 تومان
آزمایش تعیین چگالی، بازدهی و مقدار حباب هوای بتن Density,yeild and air content of concrete Test Report 3,500 تومان 3,150 تومان
گزارش سایش لس آنجلس برای متریال کوچکتر از37/5میلی متر Los Angeles Abrasion for Material < 37.5 mm 3,000 تومان 2,700 تومان
گزارش سایش لس آنجلس برای متریال بزرگتر از 19 میلی متر Los Angeles Abrasion for Material 3,000 تومان 2,700 تومان
گزارش بازرسی هم ترازی تیر (Beam Alignment Inspection Report) 3,000 تومان 2,700 تومان
گزارش بازرسی گروت ریزی ((GROUTING INSPECTION REPORT 3,000 تومان 2,700 تومان
پرسشنامه استخدامی 2,000 تومان 1,800 تومان
پرسشنامه استخدامی ص 2 2,000 تومان 1,800 تومان
گزارش تعیین نقاط مبنا Benchmark Report 3,000 تومان 2,700 تومان
گزارش بازرسی گشتاور سنجی پیچها BOLTING TORQUE INSPECTION REPORT)) 3,000 تومان 2,700 تومان
گزارش بازرسی نهایی نصب سازه فلزی (FINAL INSPECTION REPORT OF STEEL STRUCTURE INSTALLATION) 3,000 تومان 2,700 تومان
گزارش بازرسی نهایی عملیات بتنی Final Inspection Report of Concrete Works 3,000 تومان 2,700 تومان
گزارش بازرسی نهایی سیستم بهداشتی FINAL INSPECTION REPORT FOR SANITARY SYSTEM 3,000 تومان 2,700 تومان
ماوریت و شرح وظایف کمیته حقوق و دستمزد 1,500 تومان
مراحل شروع یک پروژه 7,000 تومان 6,300 تومان
فرم حکم ماموریت و درخواست بلیط و ویزا 2,000 تومان 1,900 تومان
فرم ماموریت داخل کشور 2,000 تومان
چک لیست ماهانه نظارت بر فعالیت های نظافت و پذیرایی 2,000 تومان 1,800 تومان
گزارش كنترل ابعادي (Dimensional Control Report ) 2,500 تومان 2,375 تومان
ماموریت و شرح وظایف مدیریت منابع انسانی 6,000 تومان 5,700 تومان
گزارش عملیات بتن ریزی Concrete Placment Report 2,000 تومان 1,900 تومان
فرم خلاصه سوابق کارکرد و مرخصی کارکنان 2,000 تومان 1,900 تومان
فرم کارکرد (عملکرد ماهیانه) پرسنل 2,000 تومان 1,900 تومان
فرم درخواست مرخصی 2,000 تومان 1,900 تومان
فرم تسویه حساب مالی کارکنان 2,000 تومان 1,900 تومان
کتاب قانون توانگری 10,000 تومان 4,000 تومان

تعداد صفحه(1):