سيستم هاي مديريتي ،تعالي، كيفيت،منابع انساني
بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد...

اطلاعیه فروشگاه

بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد . . .

BMI Iran Business Forecast Report

BMI Iran Business Forecast Report 3 فایل pdf به زبان اصلی پيش بيني و تحليل كسب و كار هاي ايران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

Iran Autos Report

2 فایل pdf تحليل كامل از بازار خودرو در ايران توسط BMI ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

مدل ارزیابی فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازماني عبارت است از الگوي منحصر به فردي از مفروضات ، ارزشها و هنجارهاي مشترك كه فعاليتهاي جامعه پذيري ، زبان ، سمبلها و عمليات سازمانها را تشكيل مي دهد و موجب تفكيك دو سازمان از همديگر مي شود . به عبارت ديگر مي توان گفت فرهنگ سازماني تشكيل دهنده شخصيت سازمان مي باشد .  اين فايل به صورت WORD و شامل انواع مدل هاي ارزيابي فرهنگ سازي ماني مي باشد .    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

فايل حل شده يك مثال در نرم افزار AMOS آموس

نرم افزار آموس (ايموس Amos ) نرم افزاري براي مدل سازي معادلات ساختاري  است که مدل سازی معادله ساختاری را به شیوه ای ترسیمی ارائه می دهد، به نحوی که می توان به سرعت مدل ها را تعریف کرد، محاسبات را انجام داد و در صورت نیاز آن ها را به سادگی اصلاح کرد. برآورد پارامترها در این نرم افزار به کمک روش های مختلف مانند حداکثر درستنمایی ، حداقل مربعات تعمیم یافته، حداقل مربعات غیروزنی و حداقل مربعا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

اصل و ترجمه مقاله (پیشبینی های فناوري و تغییرات اجتماعي)

پیشبینی هاي استراتژیک در بنگاهها: مدیریت تاثیر و واکنش عدم قطعیت فناوري و محركهاي تغییر     Strategic foresight in corporate organizations: Handling the effect andresponse uncertainty of technology and social drivers of change ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(7):