سيستم هاي مديريتي ،تعالي، كيفيت،منابع انساني
بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد...

اطلاعیه فروشگاه

بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد . . .

استاندارد iso10015

اين استاندارد چارچوب بسیار مناسبی برای سازمان های آموزشی است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(1):