سيستم هاي مديريتي ،تعالي، كيفيت،منابع انساني
بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد...

اطلاعیه فروشگاه

بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد . . .

—مديريت پروژه فناوري اطلاعات (Information Technology Project management)

—مديريت پروژه فناوري اطلاعات (Information Technology Project management) — مديريت پروژه فناوري اطلاعات (Information Technology Project management) — مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات يك رشته نسبتا جديد است كه مديريت پروژه سنتي را با مهندسي نرم افزار و سيستمهاي اطلاعات مديريت براي ايجاد پروژه هاي موفق تر فناوري اطلاعات تركيب مي كند. — شركتهاي آمريكايي در اوايل دهه 1990 بيش از 250 ميليارد دلار  بر روي 175000 پروژه تهيه نرم افزارهاي كاربردي فناوري اطلاعات هزينه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش بازرسی جوش( Welding Inspection Report)

گزارش بازرسی جوش( Welding Inspection Report) فرمت اکسل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

گزارش بازرسی شاقولی (INSPECTION REPORT FOR PLUMBNESS)

گزارش بازرسی شاقولی (INSPECTION REPORT FOR PLUMBNESS) با فرمت اکسل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

صورتجلسه بازرسی مونتاژ و جوش (MOM Of Fit -Up & Welding )

صورتجلسه بازرسی مونتاژ و جوش (MOM Of  Fit -Up & Welding ) صورتجلسه بازرسی مونتاژ و جوش (MOM Of  Fit -Up & Welding ) جهت تحویل به مشاور یا نماینده کارفرما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

گزارش دانسيته خاك (ASTM D1556 ) Field Density Test Report

با فرمت اکسل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف

گزارش تست چسبندگی رنگ (Paint Adhesion Test Report)

با فرمت اکسل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(3):