سيستم هاي مديريتي ،تعالي، كيفيت،منابع انساني
بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد...

اطلاعیه فروشگاه

بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد . . .

مدل ارزیابی فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازماني عبارت است از الگوي منحصر به فردي از مفروضات ، ارزشها و هنجارهاي مشترك كه فعاليتهاي جامعه پذيري ، زبان ، سمبلها و عمليات سازمانها را تشكيل مي دهد و موجب تفكيك دو سازمان از همديگر مي شود . به عبارت ديگر مي توان گفت فرهنگ سازماني تشكيل دهنده شخصيت سازمان مي باشد .  اين فايل به صورت WORD و شامل انواع مدل هاي ارزيابي فرهنگ سازي ماني مي باشد .    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(1):