سيستم هاي مديريتي ،تعالي، كيفيت،منابع انساني
بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد...

اطلاعیه فروشگاه

بهترين هاي سيستم هاي مديريتي را از ما بخواهيد . . .

کتابچه راهنمای ارزیابی 360 درجه

کتابچه راهنمای ارزیابی 360 درجه اين کتابچه راهنمای عملی و کاربردی برای انجام مدیریت عملکرد کارکنان برمبنای ارزیابی 360 است. فرمت: پی دی اف تعداد صفحات:12 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,300 تومان 10% تخفیف

اصول اخلاق كسب و كار در سازمان ها

اصول اخلاق كسب و كار در سازمان ها كليه اطلاعات مرتبط جهت طراحي و تبيين اصول اخلاق كسب و كار و كد هاي اخلاقي در 4 فايل پرزنت جمع آوري شده است .  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پايان نامه QFD مطالعه موردي يكي از شركتهاي بزرگ خودرو سازي

پايان نامه QFD مطالعه موردي يكي از شركتهاي بزرگ خودرو سازي فايل كامل پايان نامه در خصوص QFD كارشناسي ارشد مطالعه مورد يكي از شركتهاي بزرگ خودرو سازي  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 35,000 تومان

آموزش نحوه تدريس يا پرزنت موفق و سيستم ارزيابي عملكرد ويژه مدرسين و افرادي كه پرزنت مي نمايند

آموزش نحوه تدريس يا پرزنت موفق و سيستم ارزيابي عملكرد ويژه مدرسين و افرادي كه پرزنت مي نمايند قطعا" يك آموزش و پرزنت موفق درگرو داشتن دانش خوب نحوه پرزنت كردن و مديريت جلسه يا دوره آموزشي توسط مدرس يا شخص پرزنتور مي باشد با فايل آموزشي و رعايت نكات ارائه شده قطعا" كيفيت پرزنت و يا آموزش شما تضميمن و توسط فايل دوم ارزيابي عملكرد خود را كنترل  نمائيد . موفق باشيد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

فرمت خود ارزيابي به روش پرفروما بر اساس مدل INQA

فرمت خود ارزيابي به روش پرفروما بر اساس مدل INQA براي خود ارزيابي براساس مدل inqa در هر كدام از جوايز بخشي مي بايست خود ارزيابي براساس فرمت فايل ضميمه تكميل و نمره دهي شود . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بانك رويكرد و نتايج مدل INQA براساس منطق رادار

بانك رويكرد و نتايج مدل INQA براساس منطق رادار يكي از ابزارهاي جمع آوري اطلاعات و مكتوب نمودن رويكردهاي سازمان استفاده از ابزار بانك رويكرد مي باشد كه به فايل ضميمه مي توانيم رويكردهاي يك سازمان را با آن سازمانندهي و براي تدوين اظهارنامه استفاده نمائيم . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

چک لیست بازاریابی

چک لیست بازاریابی با استفاده از اين راهنما، می توانيد از فرايندهای بازاریابی مطمئن شويد.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,750 تومان 5% تخفیف
تعداد صفحه(7):